Privacy & Cookie verklaring

Tuindersbedrijf Kesteloo licht in de onderstaande paragrafen toe welke soort informatie wordt verzameld op de website en hoe de onderneming persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens:
Tuindersbedrijf Kesteloo
Middelburgsestraat 83a
4371 ER Koudekerke

info@tuinderijkesteloo.nl
0118 552 733

Persoonsgegevens

Tuindersbedrijf Kesteloo verwerkt persoonsgegevens die de onderneming bereiken doordat u gebruik maakt van haar website en diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan de onderneming verstrekt.

De persoonsgegevens die de onderneming verwerkt, zijn:
Voor- en achternaam
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op deze website
Internetbrowser en type apparaat

Tuindersbedrijf Kesteloo verwerkt uw persoonsgegevens met het doel u te kunnen bellen of e-mailen over producten van de onderneming.

Bewaartermijn

Tuindersbedrijf Kesteloo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk met oog op het doel van verzameling. Personalia, adresgegevens, email en telefoon worden voor max. 1 jaar bewaard omwille van verkoop.

Beveiliging persoonsgegevens

Tuindersbedrijf Kesteloo acht bescherming van uw gegevens zeer belangrijk en doet wat in haar macht ligt om diefstal, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en wijziging te voorkomen. Als u niettemin de indruk heeft dat de onderneming daar niet in slaagt, neemt u dan contact op met het bestuur via info@tuinderijkesteloo.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tuindersbedrijf Kesteloo heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar die zonder toestemming van ouders of voogd. Of een bezoeker 16 jaar of ouder is, valt echter niet te controleren. De onderneming adviseert ouders of voogden daarom om betrokken te blijven bij online activiteiten die hun kinderen ontplooien, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder hun toestemming.

Als u meent dat de onderneming niettemin zonder toestemming informatie heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op via info@tuinderijkesteloo.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuindersbedrijf Kesteloo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor individuen of groepen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een medewerker of vrijwilliger van Tuindersbedrijf Kesteloo.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuindersbedrijf Kesteloo verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies & vergelijkbare technieken

Tuindersbedrijf Kesteloo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn klein tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan de website worden opgeslagen in de internetbrowser van uw apparaat. Daarover werd u geïnformeerd en heeft u toestemming verleend (of geweigerd) bij uw eerste bezoek aan deze website.

Tuindersbedrijf Kesteloo gebruikt cookies met oog op technische functionaliteit om de werking van de website te optimaliseren en eventuele voorkeursinstellingen op te slaan. Tuindersbedrijf Kesteloo gebruikt ook tracking cookies om uw surfgedrag te volgen opdat ze inhoud kan aanbieden die op uw surfgedrag aangepast is. Tot slot wordt bij bezoek aan de website ook cookies door derden geplaatst, zoals adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Tuindersbedrijf Kesteloo gebruikt Google Analytics voor analytische cookies die websitebezoek meten, geanonimiseerd, met standaardbewaartermijn 6 maanden.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor cookies door de instellingen van uw browser zodanig te wijzigen dat de browser geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle eerder verzamelde informatie verwijderen. Voor meer informatie, zie https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw verzamelde persoonsgegevens op te vragen, corrigeren of verwijderen. Te allen tijde behoudt u tevens het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt een verzoek indienen om u of een door u genoemde organisatie de over u verzamelde gegevens digitaal toe te sturen.

Wilt u van deze rechten gebruik maken, richt u zich dan tot Tuindersbedrijf Kesteloo via info@tuinderijkesteloo.nl. Stuurt u dan een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodanig dat de onderneming kan verifiëren dat het verzoek van u afkomstig is. Maakt u, om uw eigen privacy en identiteit te waarborgen, in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (‘Machine Readable Zone’: de serie nummers onderaan uw paspoort), het nummer van uw identiteitsbewijs en uw BSN (burgerservicenummer) onleesbaar. De onderneming antwoordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Tuindersbedrijf Kesteloo wijst u er tot slot graag op dat u, bij ontevredenheid over de omgang met uw persoonsgegevens, een klacht in kunt dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Bij vragen, opmerkingen of suggesties is Tuindersbedrijf Kesteloo bereikbaar via info@tuinderijkesteloo.nl.